ดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด(Maintenance Services)

 

เฮดคอมม์ให้บริการรับดูแลและบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด กล้องซีซีทีวี ของลูกค้าที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาทางทีมงานจะเข้าไปดูแลอย่างทันถ่วงที ทางเฮดคอมม์สามารถให้บริการ ดูแลบำรุงรักษากล้องวงจรปิดทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น IP หรือ Analog และให้คำแนะนำเรื่องอุปกรณ์เดิม เรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใกล้จะเสื่อมคุณภาพ

ระหว่างให้บริการรับดูแลและบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด กล้องซีซีทีวี เรามีอะไหล่สำรองให้ลูกค้า เมื่อ กล้องลูกค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนตัวกล้องสำรองก่อน ค่อยดำเนินการสั่งซื้อกล้องต่อไป ทางเฮดคอมม์ให้บริการสำหรับบ้าน ร้านค้า บริษัท โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม ที่มีกล้องวงจรปิด ตั้งแต่ 2 กล้องขึ้นไป

การดูแลให้บริการลูกค้าเป็นรายปี ทางทีมงานจะเข้าไปดูแลทุกครั้งที่มีปัญหา และเข้าไปตรวจสภาพ 3 ครั้ง
ต่อปี จะเข้าไปเพื่อตรวจสอบความพร้อมข้อบกพร่องของระบบ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานกล้องวงจรปิดของลูกค้าต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา